Храни историю, начни с себя! Zachowaj historię, zaczynają się od siebie!
Неоценимое приобретение для Вашей семьи - знание своих корней. Кем бы ни были Ваши предки - дворянами или крестьянами, купцами, мещанами или солдатами. Ценный подарок для человека с семейными ценностями - как образовалось Ваше родовое имя, каковы его исторические и культурные корни. Bezcenne zakupu dla rodziny - znać swoje korzenie. Czy któryś z Twoich przodków - szlachty i chłopów, kupców, drobnych mieszczańskiego lub żołnierzy. Cenny dar dla mężczyzny z rodziny wartości - powstał jako nazwisko, jakie są jego historyczne i kulturowe korzenie.
Не всякий человек знает, как зовут его далеких предков. А все дело в том, что у его предков не было возможности или желания составить генеалогическое древо. Но мы-то с вами будем умнее и предоставим потомкам всю нужную им информацию. Nie każda osoba zna jego nazwisko odległych przodków. A jest to, że jego przodkowie nie miał możliwości lub chęci sporządzić drzewo genealogiczne. Ale niektórych będzie sprytniejszy i podać wszystkie potomkowie informacji, których potrzebują.
А поможет Вам в этом программа "Генеалогическое древо семьи". Вы можете оформить на Ваш вкус информацию, хранящуюся в Вашем семейном архиве или памяти Ваших родственников, в виде фамильного древа, семейного альбома. I pomóc w tym programie "Drzewo genealogiczne rodziny." Możesz uczynić swój smak informacje przechowywane w archiwum rodziny lub pamięci bliskich, w rodzinie drzewa, rodzina albumu.
Программа заранее напомнит Вам о предстоящем Дне рождения Вашего члена семьи или родственника. Program przypomni Ci z wyprzedzeniem o zbliżających się urodzinach swojego członka rodziny lub względny.
Описание программы Opis programu

Программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Program ma na celu zachowanie historii i zbudować drzewo genealogiczne rodziny. Z jej pomóc stworzyć szczegółowy wykaz członków rodziny, należy dodać ich biografie, zdjęcia i materiały wideo. Program jest prosty i łatwy do opanowania, ma jasne i piękne interfejs.
Функции программы: Programu:
 • составление жизнеописания каждого члена семьи; biografie każdego członka rodziny;
 • сохранение истории семьи; zachowaniu historii rodziny;
 • построение всеобщего генеалогического древа для всех людей в списке; budowanie powszechnego drzewo genealogiczne dla wszystkich osób na liście;
 • построение общего генеалогического древа по мужской или женской линии; Budowanie wspólnej drzewo genealogiczne z płci męskiej i żeńskiej;
 • построение персональной генеалогической ветви; Budowa osobisty genealogicznych oddziałów;
 • построение древа национальностей; Budowanie drzewa narodowości;
 • составление списка поколений; Sporządzając listę generacji;
 • составление общего и персонального фотоальбома семьи; ogólny i osobisty album zdjęć rodzinnych;
 • составление общего и персонального видеоархива семьи; ogólny i osobisty film z rodziny;
 • хранение копий документов; posiadania kopii dokumentów;
 • напоминание о Дне Рождения членов семьи и родственников; urodzinach członków rodziny i krewnych;
 • печать генеалогического древа, жизнеописаний и фотографий членов семьи; wydrukować drzewo genealogiczne, biografie i fotografie członków rodziny;
 • сохранение данных в архиве; ochrony danych w archiwum;
 • восстановление данных из архива с функцией совмещения баз; przywrócić dane z archiwum funkcji łączenia podstaw;
 • экспорт/импорт GEDCOM. Eksport / Import GEDCOM.
  Генеалогическое дерево семьи - мощная и сложная программа по генеалогии. Разработана чтобы облегчить для Вас труд собирать, показывать и организовывать информацию о Вашей семейной истории. Программа позволяет обмениваться с родственниками данными через функцию архивации данных. Генеалогическое дерево семьи предоставляет Вам инструмент, чтобы сохранить каждый бит информации об истории Вашей семьи. Интуитивный понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователям даже с отсутствием генеалогического опыта начать использовать программное обеспечение немедленно. Ознакомьтесь с руководством пользователя и Вам станет понятно как работать с программой. Drzewo genealogiczne rodziny - potężny i skomplikowany program o genealogii. Zaprojektowany w celu ułatwienia pracy, aby gromadzenie, organizowanie i wyświetlanie informacji o swojej rodzinie. Program pozwala dzielić z rodziną poprzez funkcję archiwizacji danych danych. Drzewo genealogiczne rodziny daje narzędzia, aby zapisać każdy bit Informacje o historii rodziny. intuicyjny interfejs użytkownika pozwala użytkownikom, nawet przy braku doświadczenia genealogicznych, aby zacząć korzystać z oprogramowania natychmiast. Przeczytaj podręcznik i będzie zrozumieć, w jaki sposób do pracy z programem.

 • Купить программу Kup program
  Если программа вам понравилась, зарегистрируйтесь. Jeśli program chcesz, zarejestruj się. Чем больше будет зарегистрированных пользователей, тем чаще будут появляться новые версии, тем больше будет у меня стимул к их созданию, а сделать в этой программе можно еще очень и очень много! Im więcej zarejestrowanych użytkowników, tym bardziej nowej wersji pojawi się, tym więcej będę mieć motywację do ich tworzenia, jak to zrobiono w tym programie może być bardzo, bardzo dużo!
  Пример моего древа Przykład mojego drzewa

  Имена и Фамилии Nazwiska na

  Список "Имена" - значение имени, женские имена, тайна имени, мужские имена, совместимость имен, сексуальность, имя означает, происхождение имен, толкование имени, история имени, имена девочек, имя мальчиков, полные имена, библиотека имен, имена отчества, имя значит, гороскоп имен, календарь имен, перевод имени. Lista "nazwiska" - wartość kobiet nazwiska, tajemnicy nazwisko, męskie imiona, nazwiska zgodności, seksualności, nazwa sugeruje, pochodzenie nazwiska, interpretacji nazwy, historii nazwisko, imiona dziewcząt, chłopców nazwy, pełne nazwy, biblioteki imię, drugie imię, imię Oznacza horoscope nazwiska, nazwy kalendarza są tłumaczone nazwą.
  Список "Фамилии" - происхождение фамилий, история фамилий, значение фамилии, откуда фамилия, фамилия означает, фамилии толкование, этимология фамилий, анализ фамилии, история происхождения фамилии, корни фамилий, откуда произошли фамилии, родословная фамилий, тайна фамилии. Lista "nazwiska" - pochodzenie nazwy, historię nazwy, znaczenie imion, gdzie imię, nazwisko oznacza nazwy interpretacji, w etymologia nazwy, nazwiska analizy historii pochodzenia nazwiska, nazwiska z korzeni, z których nazwiska, rodowód nazwy, nazwiska tajnych.
  Рейтинг программы Ocena programu
  Проверена на отсутствие вирусов Sprawdzone w poszukiwaniu wirusów
  Предложите лучший вариант перевода! Zaproponuj lepsze tłumaczenie!

  Advertising on the site
  background=translate_c.files/paper.jpg>