Despre programã

 

Programul "Arborele genealogic al familiei mele" este destinat pentru alcãtuirea istoriei si arborelui genealogic al familiei. Include in sine lista membrilor de familie, fotografiile si descrierea vietii lor. Programul are o interfatã placutã si clarã.

Functiile programului:

 întroducerea si pãstrarea datelor despre membrii familiei;

 descrierea vietii a fiecãrui membru al familiei;

 pãstrarea si demonstrarea fotografiilor membrilor familiei;

 construirea arborelui genealogic in general;

 construirea ramurei personale genealogice;

 alcãtuirea albumul fotografic al familiei;

 tiparul formelor.

O comoarã de nepreþuit pentru familia D-voastrã - cunostinãþele despre genealogia familiei. Cine n-ar fi fost strãmoºii D-voastrã - curteni sau þãrani, negustori sau ostaºi.

Un cadou de preþ pentru persoana cu traditii familiare - informaþia despre aparitia neamului D-voastrã, care-i sunt radacinile istorice si culturale.

D-voastrã ve-ti putea oforma aceste date la plãcerea personalã, conform informaþiei ce se pãstreaza in arhivul familiei sau memoria rudelor D-voastrã, sub formã de arbore familiar, albumul familiei.Яндекс цитирования