> Acordul de licenþã

Acordul de licenþã


Programul "ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Licenþa de posesiune si raspândire
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Copyright c 2005 Dmitryi Kîniuhov

 
Acest document ðråzinta in sine acordul de licenþã intre SRL FPª "Perun"
si posesorul definit asupra folosirii versiunei de bàza FamilyTree. 
Compilaþia FamilyTree este licenþiata posesorului definit là conditiile prezentului acord. Va rog, luati cunostinta cu el. Daca va folositi de compilaþia FamilyTree rezulta ca D-voastra ati luat cunostinta cu 
prezentul acord, ati inteles si primit conditiile lui.

   1. ÎBIECTUL OCROTIT DE DREPT

Toate drepturile de autor asupra FamilyTree se afla in posesia
autorului compilaþiei - Dmitryi Kîniuhov. Licenþiata posesorului 
definit compilaþia FamilyTree prezinta un ÎBIECT DE DREPT de autor si 
OCROTIT prin legea Federatiei Ruse. Toate drepturile conexe asupra 
acestui produs apartin SRL FPª "Perun".
    
1.2. Compilaþia FamilyTree se raspândeste ðå principiul "incearca 
inainte de a procura". Aceasta inseamna ca puteti folosi programul 
pe o perioada de testare timp de 40 zile. Daca aþi hotarît sa posedaþi
de program mai departe e NECESAR ca D-voastra sa înregistrati copia.

Copia înregistrata a compilaþiei FamilyTree poate fi folosita de 

una si aceas persoana, care lucreaza cu programul dat la unul ori cateva calculatoare, sau este instalat pe un calculator, de care nu in acelas
timp se folosesc mai multe persoane, dar nu odata ambele variante.

1.4. Dupa înregistrare posesorul primeste licenta neexsclusiva de posedare FamilyTree in orice scop legal. Copia înregistrata FamilyTree nu poate fi
data in chirie, arenda, dar poate fi transmisa in complect, daca persoana
ce va poseda ulterior este de acord cu licenta data. Daca produsul este reinoit, atunci in afara de acestea sunt transmise si versiunile precedente.

1.5. Versiunea neînregistrata FamilyTree poate fi folosita liber (in afara
de cazurile indicate mai jos)numai sub forma in care este ea compilata,
fara careva schimbari.

à) Nici o persoana fizica sau juridica nu au dreptul sa raspândeasca
unitati aparte a compilatiei fara permisul in scris al posesorului drepturilor de autor.
   
á) Se interzice raspândirea versiunei neînregistrate FamilyTree in 
complect cu alte compilatii de programe fara permisul in scris al
posesorului drepturilor de autor.
   
â) Se interzice raspândirea FamilyTree pe CD si/sau in complect cu
alte programe impreuna cu dispozitive utile pentru "furt",file de chei
si generatoare de ele.
  
1.6. Pentru a va înregistra e necesar sa procuraþi FamilyTree.
Mai detailat va uitati in fila sales.htm.
  
   2. GARANTIE SI RASPUNDERE PARTIALA
  
2.1. FamilyTree se raspândeste ðå principiul "CUM ESTE". Prin aceasta
Nu se subimtelege nici o garantie evidenta sau nu. Va folositi de el la riscul D-voastra. Nici autorul, nici agentii lui cu inlesniri nu port raspundere de pierderea datelor, distrugeri si alte forme de pagube,
legate de folosirea (corecta sau incorecta) a acestui program.
  
2.2. SRL FPª "Perun" garanteaza ca FamilyTree, daca nu e schimbat de posesorul ulterior, va indeplini functiile descrise in documentul sãu.

2.3. D-voastra nu se permite folosirea, copierea, emularea, clonarea,
darea in chirie, arenda, vanzarea, schimbarea, decompilarea, 
dezasamblarea si transmiterea programului licentiat sau unei parti
a lui decat e descris in aceasta licenta. Orice posesie neautorizata
de asa mod aduce la anularea imediata si automata a actiunii licentei
date si poate convoca dupa sine urmarire penala si/sau civila.

2.4. Instalarea si folosirea FamilyTree ñonfirma acordul D-voastra cu conditiile licentei datå.

2.5. Pe versiunea neînregistrata a copiei programului FamilyTree este suprapusa reducere de înscriere a notiþelor - nu mai multe de 10 notiþe.

2.6. Daca D-voastra nu sunteti de acord cu conditiile licentei datå,
atunci sunteti obligati sa înlaturati toate filele FamilyTree de pe dispozitivele D-voastra de pastrare a informatiei si sa renuntati 
folosirea de mai departe FamilyTree.

2.7. Dupa ce trimite-ti transfertul pentru FamilyTree pe E-mail 
D-voastra ve-ti primi parola care lichideaza toate reducerile
functionale in program. E-mail D-voastra va fi introdus ca login
pentry inregistrareà programului.

2.8. Posesorii inregistrati primesc gratis toate versiunile noi 
FamilyTree. 

2.9. Toate drepturile, care nu sunt tvident indicate aici apartin lui
Dmitryi Kîniuhov.

   AVIZ

Toate avizurile (înºtiinþarile) pentru SRL FPª "Perun" se trimit pe rechizitele urmatoare:
Poºta: 620023, Federatia Rusa, or.Ecaterinburg, l/p 65
e-mail: dvpt@narod.ru

   SFÂRªIT

Acest document ðråzinta in sine acordul deplin asupra folosirii
FamilyTree si inlocueste toate cerintele, obligatiunile, acordurile,
mesajele si avizurile de reclama anterioare.

 
   Va multumesc pentru folosirea FamilyTree.
   
Cu urãri de bine, Dmitryi Kîniuhov 
Яндекс цитирования