Alcãtuirea listei membrilor familiei


Pentru a întroduce si memoriza datele despre membrii familiei este destinatã fereastra principalã.

Înscrierea unui nou membru al familiei si întroducerea datelor

Pentru a întroduce date despre membrul familiei alege-þi pe neniu butonul cu pictograma ce reprezintã un om pe fon de listã. La întrebarea "Adaugãm un rînd?" alege-þi pe buton "ÎÊ". La sfîrsitul listei se va adauga un rînd nou (la început este reprezentat numai un rînd fara careva date).

Cu ajutorul cursorului sau clapele de cîrmuire alege-þi ochiul coloanei "FAMILIA, NUMELE, PRONUMELE" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton. Întroduce-ti F.N.P., ºi apãsaþi "Enter" sau cu ajutorul cursorului alege-þi alt teren (ochi de coloanã).

Aºezaþi cursorul pe ochiul de coloanã "VENIT" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton. Data se întroduce sub forma "Data.Luna.Anul". Întroduce-þi data de naºtere ñu ajutorul calendarului prezent in program. Apãsaþi "Enter". Daca sunteti nevoit sa ºterge-ti data atunci apãsaþi "Space".

Daca persoana nu mai exista, aºezati cursorul pe ochiul de coloanã "PLECAT" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton. Întroduce-þi data de naºtere ñu ajutorul calendarului prezent in program. Apãsaþi "Enter". Daca sunteti nevoit sa ºterge-ti data atunci apãsaþi "Space".

Aºezaþi cursorul pe ochiul de coloanã "GEN" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton ºi din lista deschisã întroduce-þi de ce gen este persoana. Apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton ºi alege-þi alt sector (teren de înscriere).

Aºezaþi cursorul pe ochiul de coloanã "TATÃL" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton. D-voastrã se propune lista tuturor membrilor familiei de genul masculin, întroduºi pe listã. Deacea, sa fiti atenti ca sectorul "GEN" este obligatoriu pentru îndeplinire. Alege-þi tatãl de pe lista deschisa. Apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton ºi alege-þi alt sector (teren de înscriere).

Aºezaþi cursorul pe ochiul de coloanã "MAMA" ºi apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton. D-voastrã se propune lista tuturor membrilor familiei de genul femenin, întroduºi pe listã. Deacea, sa fiti atenti ca sectorul "GEN" este obligatoriu pentru îndeplinire. Alege-þi mama de pe lista deschisa. Apãsaþi "Enter" sau de douã ori pe buton ºi alege-þi alt sector (teren de înscriere).

Aºezaþi cursorul pe ochiul de coloanã "Descrierea vietii" ºi întroduce-þi datele biografice a membrilor familiei D-voastrã. Descrierea vietii membrului familiei se face dupa propria dorintã.

Este necessar ca precis sã întroduce-þi data de nastere. La descrierea vieþii se indicã datele biografice (unde e nãscut, a invãþat, a muncit si in ce calitate, jubileul persoanei º.a.m.d.) Tot ce doriþi sa pastraþi in amintire despre persoana datã.

Toate aceste date pot fi pãstrate intr-o filã aparte cu formatul RTF. Pentru aceasta apãsaþi pe butonul din stînga pe textul de descriere a vieþii ºi se va deschide meniul.

Ñu ajutorul elementelor din meniul ce se va deschide aveþi posibilitate sa oformaþi textul într-un mod mai frumos.

Dupa ce aþi întrodus datele apasaþi pe panoul cu meniu pe pictograma cu discheta pentru a pastra aceste date.

Pentru a adãuga o fotografie la "Panoul cu foto" apãsaþi în meniu pe pictograma ñu aparatul de fotografiat. Se propune de ales o fotografie cu format BMP sau JPG. Alege- þi. Toate fotografiile sunt convertate si pãstrate in format BMP, inclusiv si cele cu format JPG.

Pentru a adãuga în ochiul coloanei o fotografie mica apasaþi pe fotografiea din "Panoul cu foto" ºi fara a da drumul butonului pozitionaþi fotografiea în ochiul coloanei. Eliberaþi butonul. La întrebarea "Pastrare?" apasaþi butonul "ÎÊ". Înainte de a adãuga o fotografie mica este de dorit sã mariþi dimensiunile panoului cu fotografie ce pot fi schimbate în panoul Meniu "Service".

Pastrarea datelor

La întroducerea datelor in tabel se recomanda periodic de pastrat datele. Pentru acestea apasaþi butonul pe pictograma cu discheta pentru a pastra datele întroduse. La ieºire din program datele întroduse se pastreaza automat.

Înlaturarea datelor

Dacã dintr-un oarecare motiv e necesar sa sterge-þi un rînd apãsaþi pe butonul cu pictograma cercului rosu cu cruce. La întrebarea programului "Înlaturare. Ignorare?" apãsaþi pe butonul "ÎÊ" si rîndul va fi sters, inclusiv - fotografia, descrierea vieþii º.a.

 

Orînduireà datelor

Pentru orînduireà datelor in ordine alfabeticã, in tabel asezaþi cursorul pe coloniþa de la care se va face orînduireà. Apãsaþi in meniu pe butonul ñu pictograma "à-À". Òàbelul va fi orînduit si pãstrat in altã ordine.

Includem fotografia

Pentru a adãuga o fotografie la "Panoul cu foto" apãsaþi în meniu pe pictograma ñu aparatul de fotografiat. Se propune de ales o fotografie cu format BMP sau JPG. Alege- þi. Toate fotografiile sunt convertate si pãstrate in format BMP, inclusiv si cele cu format JPG.

 

Ñercetarea (cautarea) datelor

Pentru a cãuta datele în tabel asezãm cursorul la început de tabel si pe colonita de unde pornim cãutarea. Apãsaþi în meniu pe butonul cu pictograma cãrtii si o lupã (sticlã de mãrit) pe ea. Întroduce-þi rîndul de cãutare si apãsaþi pe butonul "De cercetat mai departe". Dacã cãutarea este cu succes, atunci tabelul va fi poziþionat pe rîndul gãsit. Dacã nu - apare mesajul cu conþinutul corespunzãtor.

Tiparul datelor

Toate datele si formele programului pot fi scoase sub tipar. Pentru aceasta apãsaþi în meniu pe butonul cu pictograma "Tipar-Print". Daca cursorul se afla in tabel - va fi tiparit tabelul. Pentru a scoate la tipar descrierea vietii membrului dat al familiei asezati cursorul pe fereastra "Descrierea vietii" si apãsaþi în meniu pe butonul cu pictograma "Tipar-Print".Яндекс цитирования