Oformarea albumului foto al familiei


In program e posibil de oformat albumul foto al familiei. Albumul poate fi descris cât personal, atât si comun. Albumul personal este destinat si pentru a pãstra diferite copii documentare.

 Albumul foto

Apãsaþi în meniu pe butonul cu pictograma "Pelicula foro". Programul deschide albumul foto.

Pentru a mari fotografia apãsaþi de doua ori pe ea.

Pentru vizionarea fotografiilor servesc indicatoarele in coltul de sus in stanga a albumului foto.

  • La inceput de lista
  • La sfarsit de lista
  • In jos pe lista
  • In sus pe lista
  • Dimensiunile foto proportional ecranului sau deplin

Pentru a va intoarce la regimul de vizionare a fotografiilor pe lista, apãsaþi de doua ori pe foto.

 Includem fotografia

Pentru a adãuga o fotografie in albumul foto la "Panoul cu foto" apãsaþi în meniu pe pictograma ñu aparatul de fotografiat. Se propune de ales o fotografie cu format BMP sau JPG. Alege- þi. Toate fotografiile sunt convertate si pãstrate in format BMP, inclusiv si cele cu format JPG.

 

Descrierea fotografiei

 

Pentru descriea fotografiei apãsaþi în meniu pe pictograma cu omul pe fon de foita. Introduce-ti in ferestruica aparuta descrierea fotografiei. Recomand ca inainte sa inscrie-ti familia si initialele, anul si o mica anotare.

Orînduirea fotografiilor

Pentru orînduirea fotografiilor în ordine alfabetica apãsaþi în meniu pe pictograma "à-À".

Ñercetarea (cautarea) fotografiilor

Pentru a gãsi fotografia în album apãsaþi în panoul meniului pe pictograma cãrtii cu lupã (sticlã de mãrit) pe ea. Întroduce-þi rîndul de cãutare si apãsaþi pe butonul "Íàéòè äàëåå" (cautare "Mai departe"). Dacã cãutarea este cu succes, atunci tabelul va fi poziþionat pe fotografia gãsita. Dacã nu - apare mesajul cu conþinutul corespunzãtor.

Tiparul fotografiilor

Pentru a scoate la tipar fotografiile apãsaþi în meniu pe butonul cu pictograma "Tipar-Print".Яндекс цитирования