Храни историю, начни с себя! Giữ lịch sử, bắt đầu với chính mình!
Неоценимое приобретение для Вашей семьи - знание своих корней. Кем бы ни были Ваши предки - дворянами или крестьянами, купцами, мещанами или солдатами. Ценный подарок для человека с семейными ценностями - как образовалось Ваше родовое имя, каковы его исторические и культурные корни. Vô mua hàng cho các gia đình của bạn - biết gốc của họ. Cho dù bất kỳ của bạn ancestors - noblemen và nông dân, thương gia, petty Bourgeois, hoặc chiến sĩ. Kinh quà tặng cho một người với giá trị gia đình - được hình thành trong gia đình của bạn như tên, những gì đang có những di tích lịch sử và văn hóa gốc.
Не всякий человек знает, как зовут его далеких предков. А все дело в том, что у его предков не было возможности или желания составить генеалогическое древо. Но мы-то с вами будем умнее и предоставим потомкам всю нужную им информацию. Không phải mọi người biết tên của mình xa ancestors. Và là ancestors của mình không có khả năng hoặc mong muốn được vẽ lên một cây genealogical. Tuy nhiên, chúng tôi có một số bạn sẽ được thông minh hơn và cung cấp cho tất cả các descendants của những thông tin mà họ cần.
А поможет Вам в этом программа "Генеалогическое древо семьи". Вы можете оформить на Ваш вкус информацию, хранящуюся в Вашем семейном архиве или памяти Ваших родственников, в виде фамильного древа, семейного альбома. Và để giúp bạn trong chương trình này "Genealogical cây của gia đình." Bạn có thể làm cho hương vị các thông tin được lưu giữ trong gia đình của bạn lưu trữ hoặc bộ nhớ của bạn thân, trong một gia đình cây, gia đình anbom.
Программа заранее напомнит Вам о предстоящем Дне рождения Вашего члена семьи или родственника. Chương trình sẽ nhắc nhở bạn trước về những ngày sinh nhật sắp tới của bạn thành viên trong gia đình hoặc thân nhân.
Описание программы Chương trình Mô tả

Программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Chương trình này nhằm bảo tồn lịch sử và xây dựng một gia đình genealogical cây. Với những giúp bạn tạo ra một chi tiết danh sách các thành viên trong gia đình, thêm vào tiểu sử của họ, hình ảnh và video tài liệu. Chương trình này đơn giản và dễ dàng để làm chủ, có một giao diện rõ ràng và đẹp.
Функции программы: Chương trình dành cho các tính năng:
 • составление жизнеописания каждого члена семьи; tiểu sử của mỗi thành viên trong gia đình;
 • сохранение истории семьи; bảo tồn lịch sử của gia đình;
 • построение всеобщего генеалогического древа для всех людей в списке; xây dựng một cây phổ genealogical cho tất cả mọi người trong danh sách;
 • построение общего генеалогического древа по мужской или женской линии; Xây dựng một cây genealogical của nam hay nữ;
 • построение персональной генеалогической ветви; Xây dựng một cá nhân genealogical các chi nhánh;
 • построение древа национальностей; Xây dựng cây của quốc gia;
 • составление списка поколений; vẽ lên một danh sách các thế hệ;
 • составление общего и персонального фотоальбома семьи; một cá nhân nói chung và một anbom ảnh của gia đình;
 • составление общего и персонального видеоархива семьи; tổng quát, và một đoạn video cá nhân của gia đình;
 • хранение копий документов; hữu của bản sao của tài liệu;
 • напоминание о Дне Рождения членов семьи и родственников; nhắc nhở sinh nhật của các thành viên gia đình và người thân;
 • печать генеалогического древа, жизнеописаний и фотографий членов семьи; In genealogical cây, tiểu sử và hình ảnh của các thành viên gia đình;
 • сохранение данных в архиве; bảo quản trong kho lưu trữ dữ liệu;
 • восстановление данных из архива с функцией совмещения баз; khôi phục lại dữ liệu từ kho lưu trữ, kết hợp chức năng cơ sở;
 • экспорт/импорт GEDCOM. Xuất khẩu / Nhập khẩu GEDCOM.
  Генеалогическое дерево семьи - мощная и сложная программа по генеалогии. Разработана чтобы облегчить для Вас труд собирать, показывать и организовывать информацию о Вашей семейной истории. Программа позволяет обмениваться с родственниками данными через функцию архивации данных. Генеалогическое дерево семьи предоставляет Вам инструмент, чтобы сохранить каждый бит информации об истории Вашей семьи. Интуитивный понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователям даже с отсутствием генеалогического опыта начать использовать программное обеспечение немедленно. Ознакомьтесь с руководством пользователя и Вам станет понятно как работать с программой. Genealogical cây của gia đình - một chương trình mạnh mẽ và phức tạp trên genealogy. Thiết kế để tạo điều kiện làm việc cho bạn để thu thập, tổ chức và hiển thị thông tin về lịch sử gia đình của bạn. Chương trình cho phép bạn chia sẻ với người thân thông qua các chức năng của các dữ liệu lưu trữ dữ liệu. Genealogical cây của gia đình sẽ mang lại cho bạn một công cụ để tiết kiệm mỗi bit, Thông tin về lịch sử của gia đình bạn. giao diện người dùng trực quan cho phép người sử dụng, ngay cả với những thiếu genealogical kinh nghiệm để bắt đầu sử dụng phần mềm ngay lập tức. Đọc sổ tay và bạn sẽ hiểu làm thế nào để làm việc với các chương trình.

 • Купить программу Mua chương trình
  Если программа вам понравилась, зарегистрируйтесь. Nếu chương trình mà bạn thích, đăng ký. Чем больше будет зарегистрированных пользователей, тем чаще будут появляться новые версии, тем больше будет у меня стимул к их созданию, а сделать в этой программе можно еще очень и очень много! Càng nhiều người dùng đăng ký, càng có nhiều phiên bản mới sẽ xuất hiện, các chi tiết thì tôi có một khuyến khích để tạo ra chúng, như được thực hiện trong chương trình này có thể là rất, rất nhiều!
  Пример моего древа Ví dụ về cây của tôi

  Имена и Фамилии Tên của các

  Список "Имена" - значение имени, женские имена, тайна имени, мужские имена, совместимость имен, сексуальность, имя означает, происхождение имен, толкование имени, история имени, имена девочек, имя мальчиков, полные имена, библиотека имен, имена отчества, имя значит, гороскоп имен, календарь имен, перевод имени. Danh sách các "tên" - giá trị của người phụ nữ tên, những bí ẩn của tên, người đàn ông mang tên, tên của tính tương thích, tình dục, tên ngụ ý, nguồn gốc của tên, việc giải thích của tên, lịch sử của tên, tên tuổi của cô gái, trai tên, họ, tên, các tên thư viện, trung tên, tên đầu tiên có nghĩa là tên horoscope, lịch tên là tên phiên dịch.
  Список "Фамилии" - происхождение фамилий, история фамилий, значение фамилии, откуда фамилия, фамилия означает, фамилии толкование, этимология фамилий, анализ фамилии, история происхождения фамилии, корни фамилий, откуда произошли фамилии, родословная фамилий, тайна фамилии. Danh sách các "tên" - nguồn gốc của tên, lịch sử của các tên, tầm quan trọng của các tên, có tên, họ có nghĩa là tên của các giải thích, các etymology của tên, tên của các phân tích, lịch sử của nguồn gốc của các tên, tên của các gốc, trong đó đặt tên, tên pedigree, tên bí mật.
  Рейтинг программы Đánh giá Chương trình
  Проверена на отсутствие вирусов Kiểm tra cho các loại vi-rút
  Предложите лучший вариант перевода! Đề nghị một dịch tốt hơn!

  Advertising on the site
  background=translate_c.files/paper.jpg>